Žeru maso
Jsem masožravec
a nestydím se za to
Žeru maso
MENU

Krávy a metan

Ekoalarmisté považují krávy za jednoho z velkých znečišťovatelů ovzduší, protože produkují metan. Metan má mnohem větší skleníkový efekt než oxid uhličitý a oxidy dusíku, ale na rozdíl od nich v atmosféře dlouho nezůstane. Má poločas rozpadu cca 3 roky, a tak do 12 let se úplně rozloží. Nezůstává tedy v ovzduší stovky let jako CO2. Skot, který má všestrannou užitkovost, se choval v minulosti vždy a má i kladný vliv na úrodnost půdy. Pokud se nezvyšují stavy skotu, tak se ani nezvyšuje metan v atmosféře. Nutno podotknout, že u nás jsme od roku 1990 snížili stavy skotu o 60 %, a tak jsme i o 60 % snížili metan v ovzduší původem od krav.

Studie také prokázaly, že bio kráva krmená nekvalitní pící – i když z ekologické rozkvetlé louky, která má vysoký obsah hrubé vlákniny, produkuje o 40 % více metanu než kráva v intenzivním chovu, krmená kvalitní pící. Jestliže ekologičtí aktivisté odmítají jíst živočišné potraviny, hlavně hovězí maso a mléko, je to jejich volba. Nemohou to ale vnucovat všem ostatním, nemají na to právo a ani žádné vyšší morální oprávnění z hlediska životního prostředí a zdraví lidí. A opět konkrétní příklad. Japonci se po 2. světové válce naučili od Američanů konzumovat mléko a více hovězího masa, a od té doby se jejich průměrný vzrůst zvýšil skoro o 30 cm. Čína zavádí propagaci konzumace mléka, aby je dohnala.