Žeru maso
Jsem masožravec
a nestydím se za to
Žeru maso
MENU

O projektu

Cílem projektu Agrární komory ČR Žeru maso je vyvracet mýty o mase a dávat do souvislostí trendy, které jsou prosazovány v současné výživě.

Projekt je zaměřen na vzdělávání a propagaci v oblasti zemědělské produkce červeného masa (hovězí, vepřové, jehněčí, popř. skopové) v České republice. Cílem je zdůraznit význam masa v lidské výživě, nezastupitelnost živočišných bílkovin pro optimální vývoj a obnovu tkání a široké možnosti kuchyňského využití a zároveň obhájit červené maso před tlakem rostlinných imitací. Dále chceme upozornit na provázanost a význam živočišné výroby v zemědělské soustavě a význam hospodářských zvířat pro údržbu a ráz krajiny a našeho venkova. Zemědělství je komplexní obor, který produkuje přirozené potraviny a je spojen nejenom s produkcí potravin, ale i péčí o krajinu.


Imitace masa jsou vysoce zpracovanou potravinou
(stupeň NOVA 4 – vysoce průmyslově zpracovaná potravina), která nedosahuje stejných výživových hodnot jako přirozená potravina v podobě masa. Vysoce zpracované potraviny z kategorie NOVA 4 jsou v současné době spojovány s výskytem civilizačních chorob jako obezita, cukrovka II. stupněnemoci srdcecévního systému. Spotřebitel by zároveň neměl být klamán zavádějícím označením, které parazituje na tradičních označeních pro maso a masné výrobky.

Maso není nutné jíst denně, stačí alespoň 2-3x týdně, zejména u dětí. Pro zpestření jídelníčku jej lze částečně nahradit luštěninami, obilninami, ořechy, ale i různými druhy zeleniny, vejcem či mléčnými výrobky, nikoliv však vyřadit. Ideální však zůstává pestrá a vyvážená strava, která se skládá ze všech základních živočišných i rostlinných surovin.

Odrazuje kampaň od veganství?

Kampaň neodrazuje od veganství ani od konzumace imitací masa, ale snaží se spotřebitele edukovat, aby měl dostatek informací, co to jsou alternativy a imitace masa a jaké jsou v těchto potravinách rozdíly, včetně jejích technologického zpracování a jaké jsou jejich výživové hodnoty a vliv na zdraví člověka. V projektu je komunikováno i sdělení, že podíl masa v jídelníčku lze i s ohledem na současná zdravotní doporučení racionálně snížit, nikoliv však vyřadit. Případně jej lze pro zpestření částečně nahradit luštěninami, obilninami, ořechy, ale i různými druhy zeleniny, vejcem či mléčnými výrobky. Důležité je pamatovat na to, že veškeré potraviny by měly mít co nejkratší cestu z pole na náš stůl a že živočišná produkce je provázaná i s rostlinou produkcí.


Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství.


Publikace Jíst maso je zcela přirozené ke stažení v PDF
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.