Žeru maso
Jsem masožravec
a nestydím se za to
Žeru maso
MENU

Vztah k přírodnímu hnojení půdy

Zemědělství lze rozdělit na rostlinnou a živočišnou produkci, i když jde vlastně o neoddělitelný celek. Rostlinná produkce slouží jak k lidské obživě, tak i k výkrmu hospodářských zvířat. Ty ji pak dokáží přeměnit na plnohodnotný zdroj potravy s vysokou nutriční hodnotou a sekundárně vytvoří přirozené organické hnojivo. To zajišťuje vyšší výnos rostlinné produkce, ale také přispívá k udržování přirozeného stavu půdy, zvyšuje jímavost vody půdou a zlepšuje její protierozní vlastnosti.

Čeští zemědělci běžně používají kombinaci umělých a přírodních hnojiv, jež pocházejí z chovu hospodářských zvířat a jsou cenným zdrojem organické hmoty v půdě. Bez chovu hospodářských zvířat dojde k nutnosti využívat pouze umělá hnojiva, kterých je v současné době velký nedostatek, což způsobuje vysoké ceny umělých hnojiv, a v současné době se nerýsuje řešení této situace.

Hlavní příčinou drahých umělých hnojiv jsou vysoké ceny ropy a zemního plynu, z nichž se vyrábějí. Válka na Ukrajině proto ještě urychlila zdražování minerálních hnojiv, bez kterých si lze produkční zemědělství zajišťující potraviny pro obyvatele za dostupné ceny jen těžko představit. Scházejí také další suroviny pro výrobu hnojiv, jako je například čpavek, močovina nebo potaš. Umělá hnojiva jsou do Evropy dovážena především z Ruska, Ukrajiny a Běloruska, tedy vzhledem k válce na Ukrajině došlo k zásadnímu omezení těchto prodejních kanálů. Alternativních zdrojů se na evropském trhu nachází velmi omezené množství, což přispívá ke šroubování cen umělých hnojiv o desítky procent do závratných výšin. Dovoz ze třetích zemí je možný, ale nedostatek minerálních hnojiv a jejich vysoké ceny jsou celosvětovým problémem.

A vracíme se opět na začátek. Přirozené organické hnojivo zajišťuje vyšší výnos rostlinné produkce. Omezení chovu hospodářských zvířat bude mít za následek nedostatek přirozeného organického hnojiva, které by muselo být nahrazováno nedostatkovými a v současné době extrémně drahými umělými hnojivy.